Във връзка с решение взето на Общото събрание на РК на БАЗ Пловдив  на 08.10.2020г за провеждане на коледно тържество на Регионалната колегия заедно с Националния съвет на БАЗ на 21.11.2020г.

1.Моля в срок до 01. 11 .2020г. всички които проявяват интерес да присъстват като гости на  националния съвет да ме уведомят.

2.Който проявява желание да се включи в коледното тържество да заяви участие до 1.11.2020г. отговорник Мария Чотова -0888000079 предполагаема цена 45 лв за куверт.