На основание на решение на Общото събрание на РК на БАЗ Пловдив състояло се на 08.10.2020г.

Обявявам Общо събрание на колегията за попълване на списъка на делегати  за извънредния Конгрес на БАЗ на 12.11.2020г.от 17.00ч.в хотел Алианс (Копчето ). При следния дневен ред :

1. Попълване на списъка на делегатите

2. Предложения за промени в Устава.

3. Разни 

Предложения за промени в дневния ред се приемат до 01.11.2020г.