Уважаеми колеги, след решение на УС на БАЗ, насроченият за 21.11.2020г.  Национален съвет се отменя и съответно отменяме Коледното тържество насроченото на същата дата.

Бъдете здрави!