Приемно време

Приемно време в офиса на БАЗ с адрес ул. Райко Даскалов 53 ( " Дом Левски" ), етаж 3 , офис 16А - всеки ВТОРНИК след предварително записване на телефон : 0877880816 !


НС на БАЗ редуцира размера на членския внос за 2021 г.

На 12 януари 2021 г. Националният съвет на Българската асоциация на зъботехниците проведе онлайн заседание, на което бе обсъдено предложението на Управителния съвет за еднократно редуциране на членския внос за 2021г., с оглед въведената извънредна епидемична обстановка в страната във връзка със заболяването коронавирусна болест 2019 (COVID-2019). Членският внос, гласуван на Конгреса на БАЗ, е в размер на 2% месечно от минималната работна заплата за страната и се заплаща до края на месец март на текущата година. За 2021 г. той е 156 лева, изчислен върху 650 лева. Националният съвет на БАЗ се съгласи с предложението да бъде редуциран еднократно размера на членския внос и гласува с мнозинство за отчетната 2021 г. той да бъде 120 лв. Протокол-на-НС-на-БАЗ-12.01.2021_1610962217Изтегляне


Общо събрание

На основание на решение на Общото събрание на РК на БАЗ Пловдив състояло се на 08.10.2020г. Обявявам Общо събрание на колегията за попълване на списъка на делегати  за извънредния Конгрес на БАЗ на 12.11.2020г.от 17.00ч.в хотел Алианс (Копчето ). При следния дневен ред : 1. Попълване на списъка на делегатите 2. Предложения за промени в Устава. 3. Разни  Предложения за промени в дневния ред се приемат до 01.11.2020г.


Общо събрание

Във връзка с решение взето на Общото събрание на РК на БАЗ Пловдив  на 08.10.2020г за провеждане на коледно тържество на Регионалната колегия заедно с Националния съвет на БАЗ на 21.11.2020г. 1.Моля в срок до 01. 11 .2020г. всички които проявяват интерес да присъстват като гости на  националния съвет да ме уведомят. 2.Който проявява желание да се включи в коледното тържество да заяви участие до 1.11.2020г. отговорник Мария Чотова -0888000079 предполагаема цена 45 лв за куверт.


Showing 5 of 5 results