НС на БАЗ редуцира размера на членския внос за 2021 г.

На 12 януари 2021 г. Националният съвет на Българската асоциация на зъботехниците проведе онлайн заседание, на което бе обсъдено предложението на Управителния съвет за еднократно редуциране на членския внос за 2021г., с оглед въведената извънредна епидемична обстановка в страната във връзка със заболяването коронавирусна болест 2019 (COVID-2019). Членският внос, гласуван на Конгреса на БАЗ, е в размер на 2% месечно от минималната работна заплата за страната и се заплаща до края на месец март на текущата година. За 2021 г. той е 156 лева, изчислен върху 650 лева. Националният съвет на БАЗ се съгласи с предложението да бъде редуциран еднократно размера на членския внос и гласува с мнозинство за отчетната 2021 г. той да бъде 120 лв. Протокол-на-НС-на-БАЗ-12.01.2021_1610962217Изтегляне


Showing 1 of 1 results