Общо събрание

Въз основа на решение на УС на БАЗ вписано в протокол от 20.07.2021г. за свикване на извънреден Конгрес на 03.09. 2021г.Свиквам провеждане на Общо събрание на колегията на 26. 08. 2021 от 17:00 ч. (при липса на кворум начало от 18,00ч.) в конферентна зала хотел Алианс (Копчето) със следния Дневен ред : Актуализиране на списъка с делегатите за провеждане на извънредния КонгресаЗапознаване с предложения проекто-уставРазниОбщо събрание

Уважаеми колеги, след решение на УС на БАЗ, насроченият за 21.11.2020г.  Национален съвет се отменя и съответно отменяме Коледното тържество насроченото на същата дата. Бъдете здрави!


Общо събрание

Уважаеми колеги, във връзка с новата заповед на Министъра на Здравеопазването, насроченото Общо събрание на РК на БАЗ Пловдив за 12.11.2020г. се отменя за неопределено време. Бъдете здрави вие и вашите семейства!


Общо събрание

На основание на решение на Общото събрание на РК на БАЗ Пловдив състояло се на 08.10.2020г. Обявявам Общо събрание на колегията за попълване на списъка на делегати  за извънредния Конгрес на БАЗ на 12.11.2020г.от 17.00ч.в хотел Алианс (Копчето ). При следния дневен ред : 1. Попълване на списъка на делегатите 2. Предложения за промени в Устава. 3. Разни  Предложения за промени в дневния ред се приемат до 01.11.2020г.


Общо събрание

Във връзка с решение взето на Общото събрание на РК на БАЗ Пловдив  на 08.10.2020г за провеждане на коледно тържество на Регионалната колегия заедно с Националния съвет на БАЗ на 21.11.2020г. 1.Моля в срок до 01. 11 .2020г. всички които проявяват интерес да присъстват като гости на  националния съвет да ме уведомят. 2.Който проявява желание да се включи в коледното тържество да заяви участие до 1.11.2020г. отговорник Мария Чотова -0888000079 предполагаема цена 45 лв за куверт.


Showing 6 of 6 results